KICK DNA

Wij maken campagnes voor onlinecommunicatie: Digital Performance en Digital Branding. En voor offlinecommunicatie: Print. In ons pakket Hybride bieden wij online- en offlinecampagnes aan. Verschillende pakketten, maar alle campagnes komen tot stand via onze unieke methode: het KICK DNA!

Levend proces

Inzoomend op het proces zijn er twee ketens die samen het KICK DNA vormen. En net als een koppel DNA-ketens van elk organisme, bestaat deze uit verschillende schakels. Deze zijn samen van belang voor beweging en groei. Zo is het ook met de toepassing van ons KICK DNA voor iedere campagne. Het maakt namelijk onze marketingcommunicatie evengoed tot een levend proces dat continue in beweging is en door aanscherping groeit.

Keten 1: KICK

Wij starten de productie van elke campagne op basis van Kijken naar: Inzichten, Creativeit en KPI’s (KICK).

Onafhankelijk en gevalideerd onderzoek

Samen met onafhankelijke partners gaan wij eerst Kijken: wij inventariseren het te verkopen product, het medialandschap, de markt etc. Vervolgens vergaren wij Inzichten over hoe wij de doelgroep het beste kunnen bereiken en welke communicatie-uitingen passend zijn. Voor deze eerste twee schakels maken wij gebruik van solide informatie uit algoritmen. Dit levert een sterk fundament voor de creatie die wij willen gaan maken.

Creativiteit maakt het verhaal

Nu is het tijd voor een dosis menselijke Creativiteit, waarna duidelijk is welk verhaal wij willen vertellen. Wij bepalen in dit proces ook de KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren); wij leggen doelstellingen voor het product vast en zullen dit gaan monitoren. Dat kan in de volgende fase van het KICK DNA. Nu staat er al een supermooi creatief product gestoeld op onafhankelijke en gestaafde inzichten. Tijd voor de tweede keten.

Onze doeltreffende methode KICK DNA komt voort uit onze duidelijke visie op marketing en communicatie anno vandaag.

Keten 2: DNA

Wij gaan onze eigen gave creatie, gemaakt in Keten 1, testen en aanpassen in de markt door middel van de schakels Doen, Nalopen en Analyse (DNA).

Doen Nalopen Analyseren

Nu gaan wij het Doen; wij lanceren het product op de markt onder een sample groep van het beoogde publiek. Wij vragen om feedback en meten nauwkeurig hoe het product wordt ontvangen. Wij zijn in dit stadium onze campagneproduct aan het Nalopen. Op basis van deze informatie kunnen wij ons product gaan Analyseren. Is onze campagne aangescherpt en verbeterd? Dan kan het opnieuw door Keten 2: Doen, Nalopen en Analyseren.

Herhaling voor beste resultaat

Soms gaat een campagne een aantal rondes door de DNA-keten. Bij sommige pakketten kunnen wij zelfs twee, uit de eerste keten (KICK) voortgebrachte, campagnes bij de sample groep onder de aandacht brengen. Na het meten van de feedback op beiden, bepalen wij dan met welke campagne wij verder gaan. Zo plaatsen wij uiteindelijk de meest effectief mogelijke campagne in de gehele markt.