Algemene voorwaarden

KICK! (Kamer van Koophandel: 33175751), verleent u hierbij toegang tot kick-reclame.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

KICK! behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op kick-reclame.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van KICK!

Beperkte aansprakelijkheid

KICK! spant zich in om de inhoud van kick-reclame.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op kick-reclame.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van KICK!

In het bijzonder zijn alle prijzen op kick-marketing.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op kick-reclame.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan KICK! nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website (waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, teksten, code en afbeeldingen) liggen bij KICK!

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KICK!, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.