Pakketten bij KICK!

Voor reclame en communicatie is creativiteit en intuïtie essentieel. Nu leveren slimme algoritmen ook waardevolle info op voor het uitsturen van passende publicaties. Dit helpt bij het direct en doelgericht informeren van jouw klanten. Voeg de onmisbare menselijke originaliteit toe en je krijgt communicatie die raakt. Wij weten dat data en creativiteit elkaar sterk aanvullen, ze leveren samen een optimaal resultaat voor jouw doelgroep.

Meetbare creatie = Meer effect

Campagnes streven naar een zo hoog mogelijk resultaat. Om dit resultaat te bereiken is een optimale combinatie van media, targeting en creatie nodig. Om het meest zichtbare deel van de campagne, de creatie, optimaal te kunnen laten renderen maken we deze meetbaar. Door continu de resultaten te analyseren en op basis hiervan de creatie aan te passen werken we samen aan het grootst mogelijke effect van de campagne.

Om de creaties meetbaar te maken, maken we gebruik van onderzoekspartners en methodes die binnen de (online) marketing al heel gangbaar zijn.

Pakketten:

De meetbare creaties hebben we in de volgende pakketten vormgegeven

DigitaalPerformance

Doelstelling:
Performance

Items:
Banners animerend of statisch, Nieuwsbrieven

Onderzoek:
Gedurende campagne periode

DigitaalBranding

Doelstelling:
Branding

Items:
Rich Media of Banners animerend

Onderzoek:
Gedurende campagne periode

Print Branding

Doelstelling:
Branding

Items:
Advertenties, POS

Onderzoek:
Voor start van de campagne

Hybride (Digitaal + Print + Outdoor)

Doelstelling:
Performance of Branding

Items:
Rich Media, Banners animerend of statisch, Nieuwsbrieven, Advertenties, POS, Outdoor, Video (online / outdoor)

Onderzoek:
Voor start van de  campagne en gedurende campagne periode

Werkwijze

Om meetbaarheid in creaties te verwerken hebben we een eigen methodiek ontwikkeld onder de naam KICK! DNA. Door gebruik te maken van deze methode, Kijken we voor de start al naar Inzichten, Creativiteit en KPI’s. Vervolgens gaan we daadwerkelijke de productie Doen. Tijdens de campagne blijven we dit Nalopen en op basis van de laatste inzichten uit de campagne en de markt gaan we de creatie Aanpassen. Om vervolgens dit weer te Doen, Na te kijken en Aan te passen.